برای خرید انواع آهن آلات و رابیتس مسعود و ایران رابیتس و رول بولت هیلتی با ما تماس بگیرید : 09121239045

سایر محصولات آهنی - قیمت گلیمخ عرشه فولادی

انواع قیمت گلیمخ عرشه فولادی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 سایر محصولات آهنی قیمت گلیمخ عرشه فولادی قیمت گلیمخ(گل میخ )سقف عرشه فولادی قطر ۱۹ میلیمتر طول ۱۱۵ میلیمتر شرکت گام (نمایندگی گام)GAAM – BETA – WL - RPقیمت – گلیمخ – سقف – عرشه فولادی –گام – بتا – ولدیکس – متال دک ۳ ۲۱:۵۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۲ ۶۶.۶۷ %
2 سایر محصولات آهنی قیمت گلیمخ عرشه فولادی قیمت گلیمخ(گل میخ )سقف عرشه فولادی قطر ۱۹ میلیمتر طول ۱۰۰ میلیمتر شرکت گام (نمایندگی گام)قیمت – گلیمخ – سقف – عرشه فولادی –گام – بتا – ولدیکس – متال دک GAAM – BETA – WL - RP ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲:۴۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ (۲۰,۰۰۰) ۱۶.۶۷ %
3 سایر محصولات آهنی قیمت گلیمخ عرشه فولادی قیمت گلیمخ(گل میخ )سقف عرشه فولادی قطر ۱۹ میلیمتر طول ۱۰۰ میلیمتر شرکت گام (نمایندگی گام)قیمت – گلیمخ – سقف – عرشه فولادی –گام – بتا – ولدیکس – متال دک GAAM – BETA – WL - RP ۱۴۰,۰۰۰ ۲۳:۲۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۴۰,۰۰۰ ۲۸.۵۷ %
4 سایر محصولات آهنی قیمت گلیمخ عرشه فولادی قیمت گلیمخ(گل میخ )سقف عرشه فولادی قطر ۱۹ میلیمتر طول ۱۱۵ میلیمتر شرکت گام (نمایندگی گام)GAAM – BETA – WL - RPقیمت – گلیمخ – سقف – عرشه فولادی –گام – بتا – ولدیکس – متال دک ۱ ۱۰:۴۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ (۱۱۹,۹۹۹) ۱۱,۹۹۹,۹۰۰ %
5 سایر محصولات آهنی قیمت گلیمخ عرشه فولادی قیمت گلیمخ(گل میخ )سقف عرشه فولادی قطر ۱۹ میلیمتر طول ۱۰۰ میلیمتر شرکت گام (نمایندگی گام)قیمت – گلیمخ – سقف – عرشه فولادی –گام – بتا – ولدیکس – متال دک GAAM – BETA – WL - RP ۱۰۰,۰۰۰ ۱۸:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ (۱۰,۰۰۰) ۱۰ %
6 سایر محصولات آهنی قیمت گلیمخ عرشه فولادی قیمت گلیمخ(گل میخ )سقف عرشه فولادی قطر ۱۹ میلیمتر طول ۱۰۰ میلیمتر شرکت گام (نمایندگی گام)قیمت – گلیمخ – سقف – عرشه فولادی –گام – بتا – ولدیکس – متال دک GAAM – BETA – WL - RP ۱۱۰,۰۰۰ ۱۷:۲۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ (۱۵,۰۰۰) ۱۳.۶۴ %
7 سایر محصولات آهنی قیمت گلیمخ عرشه فولادی قیمت گلیمخ(گل میخ )سقف عرشه فولادی قطر ۱۹ میلیمتر طول ۱۱۵ میلیمتر شرکت گام (نمایندگی گام)GAAM – BETA – WL - RPقیمت – گلیمخ – سقف – عرشه فولادی –گام – بتا – ولدیکس – متال دک ۱۲۰,۰۰۰ ۰۶:۴۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۱۱۹,۹۹۹ ۱۰۰ %
8 سایر محصولات آهنی قیمت گلیمخ عرشه فولادی قیمت گلیمخ(گل میخ )سقف عرشه فولادی قطر ۱۹ میلیمتر طول ۱۱۵ میلیمتر شرکت گام (نمایندگی گام)GAAM – BETA – WL - RPقیمت – گلیمخ – سقف – عرشه فولادی –گام – بتا – ولدیکس – متال دک ۱ ۱۶:۵۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ (۱۱۹,۹۹۹) ۱۱,۹۹۹,۹۰۰ %
9 سایر محصولات آهنی قیمت گلیمخ عرشه فولادی قیمت گلیمخ(گل میخ )سقف عرشه فولادی قطر ۱۹ میلیمتر طول ۱۱۵ میلیمتر شرکت گام (نمایندگی گام)GAAM – BETA – WL - RPقیمت – گلیمخ – سقف – عرشه فولادی –گام – بتا – ولدیکس – متال دک ۱۲۰,۰۰۰ ۱۶:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ (۱۵,۰۰۰) ۱۲.۵۰ %
10 سایر محصولات آهنی قیمت گلیمخ عرشه فولادی قیمت گلیمخ(گل میخ )سقف عرشه فولادی قطر ۱۹ میلیمتر طول ۱۱۵ میلیمتر شرکت گام (نمایندگی گام)GAAM – BETA – WL - RPقیمت – گلیمخ – سقف – عرشه فولادی –گام – بتا – ولدیکس – متال دک ۱۳۵,۰۰۰ ۱۰:۳۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱۱۵,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۲۰,۰۰۰ ۱۴.۸۱ %
11 سایر محصولات آهنی قیمت گلیمخ عرشه فولادی قیمت گلیمخ(گل میخ )سقف عرشه فولادی قطر ۱۹ میلیمتر طول ۱۰۰ میلیمتر شرکت گام (نمایندگی گام)قیمت – گلیمخ – سقف – عرشه فولادی –گام – بتا – ولدیکس – متال دک GAAM – BETA – WL - RP ۱۲۵,۰۰۰ ۱۰:۳۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱۰۳,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۲۲,۰۰۰ ۱۷.۶۰ %
12 سایر محصولات آهنی قیمت گلیمخ عرشه فولادی قیمت گلیمخ(گل میخ )سقف عرشه فولادی قطر ۱۹ میلیمتر طول ۱۱۵ میلیمتر شرکت گام (نمایندگی گام)GAAM – BETA – WL - RPقیمت – گلیمخ – سقف – عرشه فولادی –گام – بتا – ولدیکس – متال دک ۱۱۵,۰۰۰ ۰۴:۲۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۱۶,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ (۱,۰۰۰) ۰.۸۷ %
13 سایر محصولات آهنی قیمت گلیمخ عرشه فولادی قیمت گلیمخ(گل میخ )سقف عرشه فولادی قطر ۱۹ میلیمتر طول ۱۱۵ میلیمتر شرکت گام (نمایندگی گام)GAAM – BETA – WL - RPقیمت – گلیمخ – سقف – عرشه فولادی –گام – بتا – ولدیکس – متال دک ۱۱۶,۰۰۰ ۲۲:۰۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۱۷,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ (۱,۰۰۰) ۰.۸۶ %
14 سایر محصولات آهنی قیمت گلیمخ عرشه فولادی قیمت گلیمخ(گل میخ )سقف عرشه فولادی قطر ۱۹ میلیمتر طول ۱۰۰ میلیمتر شرکت گام (نمایندگی گام)قیمت – گلیمخ – سقف – عرشه فولادی –گام – بتا – ولدیکس – متال دک GAAM – BETA – WL - RP ۱۰۳,۰۰۰ ۰۰:۲۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۱۰۳,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۰ 0