برای خرید انواع آهن آلات و رابیتس مسعود و ایران رابیتس و رول بولت هیلتی با ما تماس بگیرید : 09121239045

سایر محصولات آهنی - رول بولت و انکر بولت هیلتی

انواع رول بولت و انکر بولت هیلتی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۶میلیمتر طول ۸۰میلیمترگالوانیزه هیلتیHSAقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۱ ۱۰:۴۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ (۲۴۹,۹۹۹) ۲۴,۹۹۹,۹۰۰ %
2 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۶میلیمتر طول ۸۰میلیمترقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتیHILTI HSA FISCHER GERMANY ۲۵۰,۰۰۰ ۱۸:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۳۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۲۱۲,۰۰۰ ۸۴.۸۰ %
3 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۶میلیمتر طول ۸۰میلیمترگالوانیزه هیلتیHSAقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۲۵۰,۰۰۰ ۱۷:۲۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۳۴,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۲۱۶,۰۰۰ ۸۶.۴۰ %
4 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۸میلیمتر طول ۷۵میلیمترقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتیHILTI HSA FISCHER GERMANY ۱۲۰,۰۰۰ ۰۶:۴۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۵۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۶۵,۰۰۰ ۵۴.۱۷ %
5 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۸میلیمتر طول ۷۵میلیمترگالوانیزه HSAقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۱ ۱۶:۵۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۸۴,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ (۸۳,۹۹۹) ۸,۳۹۹,۹۰۰ %
6 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۸میلیمتر طول ۷۵میلیمترگالوانیزه HSAقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۸۴,۰۰۰ ۱۶:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۵۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۲۹,۰۰۰ ۳۴.۵۲ %
7 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۱۰میلیمتر طول ۹۰میلیمترهیلتی گالوانیزهقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۷۵,۰۰۰ ۱۰:۳۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۰ 0
8 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۶میلیمتر طول ۸۰میلیمترگالوانیزهHSA ۴۵,۰۰۰ ۰۴:۲۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۳۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۷,۰۰۰ ۱۵.۵۶ %
9 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۶میلیمتر طول ۸۰میلیمترگالوانیزه هیلتیHSAقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۳۴,۰۰۰ ۲۲:۰۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۳۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ (۴,۰۰۰) ۱۱.۷۶ %
10 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۱۶میلیمتر طول ۱۴۰ میلیمترHILTI HSA FISCHER GERMANYقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی ۱۸۵,۰۰۰ ۰۰:۰۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۰ 0
11 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۲۰ میلیمتر طول ۲۲۰ میلیمترقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتیHILTI HSA FISCHER GERMANY ۴۴۸,۰۰۰ ۰۰:۰۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۴۴۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۰ 0
12 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۱۲ میلیمتر طول ۱۰۰ میلیمترHILTI HSA FISCHER GERMANYقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی ۹۳,۵۰۰ ۰۰:۰۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۹۳,۵۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۰ 0
13 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۱۴میلیمتر طول۱۰۰میلیمترگالوانیزه HSAقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتیHILTI HSA FISCHER GERMANY ۱۶۴,۰۰۰ ۰۰:۰۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۱۶۴,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۰ 0
14 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۱۲ میلیمتر طول ۱۰۰ میلیمترHILTI HSA FISCHER GERMANYقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی ۹۳,۵۰۰ ۰۰:۵۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۹۳,۵۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰ 0
15 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۶میلیمتر طول ۸۰میلیمترقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتیHILTI HSA FISCHER GERMANY ۳۸,۰۰۰ ۰۰:۵۵:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۳۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۰ 0