برای خرید انواع آهن آلات و رابیتس مسعود و ایران رابیتس و رول بولت هیلتی با ما تماس بگیرید : 09121239045

سایر محصولات آهنی - رول بولت و انکر بولت هیلتی

انواع رول بولت و انکر بولت هیلتی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۶میلیمتر طول ۸۰میلیمترگالوانیزه هیلتیHSAقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۱۴۰,۰۰۰ ۰۸:۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۲۰,۰۰۰ ۱۴.۲۹ %
2 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۶میلیمتر طول ۸۰میلیمترقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتیHILTI HSA FISCHER GERMANY ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲:۴۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ (۱۳۰,۰۰۰) ۱۰۸.۳۳ %
3 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۶میلیمتر طول ۸۰میلیمترگالوانیزه هیلتیHSAقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۱۲۰,۰۰۰ ۲۳:۳۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۱۱۹,۹۹۹ ۱۰۰ %
4 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۱۶میلیمتر طول ۱۴۰ میلیمترHILTI HSA FISCHER GERMANYقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی ۱۴۰,۰۰۰ ۲۳:۱۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ (۴۵,۰۰۰) ۳۲.۱۴ %
5 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۱۰میلیمتر طول ۹۰میلیمترقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتیHILTI HSA FISCHER GERMANY ۱۲۰,۰۰۰ ۲۳:۱۶:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۷۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۴۵,۰۰۰ ۳۷.۵۰ %
6 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۶میلیمتر طول ۸۰میلیمترگالوانیزه هیلتیHSAقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۱ ۱۰:۴۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ (۲۴۹,۹۹۹) ۲۴,۹۹۹,۹۰۰ %
7 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۶میلیمتر طول ۸۰میلیمترقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتیHILTI HSA FISCHER GERMANY ۲۵۰,۰۰۰ ۱۸:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۳۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۲۱۲,۰۰۰ ۸۴.۸۰ %
8 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۶میلیمتر طول ۸۰میلیمترگالوانیزه هیلتیHSAقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۲۵۰,۰۰۰ ۱۷:۲۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۳۴,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۲۱۶,۰۰۰ ۸۶.۴۰ %
9 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۸میلیمتر طول ۷۵میلیمترقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتیHILTI HSA FISCHER GERMANY ۱۲۰,۰۰۰ ۰۶:۴۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۵۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۶۵,۰۰۰ ۵۴.۱۷ %
10 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۸میلیمتر طول ۷۵میلیمترگالوانیزه HSAقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۱ ۱۶:۵۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۸۴,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ (۸۳,۹۹۹) ۸,۳۹۹,۹۰۰ %
11 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۸میلیمتر طول ۷۵میلیمترگالوانیزه HSAقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۸۴,۰۰۰ ۱۶:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۵۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۲۹,۰۰۰ ۳۴.۵۲ %
12 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۱۰میلیمتر طول ۹۰میلیمترهیلتی گالوانیزهقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۷۵,۰۰۰ ۱۰:۳۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۰ 0
13 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۶میلیمتر طول ۸۰میلیمترگالوانیزهHSA ۴۵,۰۰۰ ۰۴:۲۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۳۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۷,۰۰۰ ۱۵.۵۶ %
14 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۶میلیمتر طول ۸۰میلیمترگالوانیزه هیلتیHSAقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی HILTI HSA FISCHER GERMANY ۳۴,۰۰۰ ۲۲:۰۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۳۸,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ (۴,۰۰۰) ۱۱.۷۶ %
15 سایر محصولات آهنی رول بولت و انکر بولت هیلتی قیمت رول بولت هیلتی انکر بولت HILTIقطر ۱۶میلیمتر طول ۱۴۰ میلیمترHILTI HSA FISCHER GERMANYقیمت - رول بولت –انکر بولت – انکور بولت – هیلتی ۱۸۵,۰۰۰ ۰۰:۰۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۰ 0